Pavel Stratil преди 5 години
родител
ревизия
12679e9d48
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. +5
    -0
      .htaccess

+ 5
- 0
.htaccess Целия файл

@@ -5,3 +5,8 @@ AddLanguage en .en
LanguagePriority en cs
ForceLanguagePriority Fallback
</IfModule>

<FilesMatch "(\.md$)">
Require all granted
</FilesMatch>


Loading…
Отказ
Запис