Industra Gitea преди 5 години
ревизия
947258e673
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      README.md

+ 3
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
# hello

An "about Industra" hello for the public served as a reveal.js presi.

Loading…
Отказ
Запис