An "about Industra" hello for the public served as a reveal.js presi.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 wiersze
218B

  1. Options MultiViews
  2. AddLanguage cs .cs
  3. AddLanguage en .en
  4. <IfModule mod_negotiation.c>
  5. LanguagePriority en cs
  6. ForceLanguagePriority Fallback
  7. </IfModule>
  8. <FilesMatch "(\.md$)">
  9. Require all granted
  10. </FilesMatch>