An "about Industra" hello for the public served as a reveal.js presi.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Pavel Stratil effd699fe7 styling 4 lat temu
assets styling 4 lat temu
reveal.js @ 0b3e7839eb initial import 4 lat temu
.htaccess tweaks 4 lat temu
README.md Initial commit 4 lat temu
cs.md initial import 4 lat temu
en.md initial import 4 lat temu
index.html.cs styling 4 lat temu
index.html.en styling 4 lat temu

README.md

hello

An “about Industra” hello for the public served as a reveal.js presi.