#1 Bao năm cầu may, đến khi trúng số lại mang vé số đi đốt

Open
opened 1 year ago by hani · 0 comments
hani commented 1 year ago

Bao năm cầu may, đến khi trúng số lại mang vé số đi đốt

Đã có rất nhiều lời nhắc nhở rằng một khi đã tham gia chơi xổ số XSMB truc tiep nhanh nhat  cầu may thì việc đầu tiên cần làm đó chính là giữ vé số của mình một cách cẩn thận, đừng để mất hay rách, nếu không nhỡ may nó là vé số trúng thưởng thì vô cùng tiếc nuối. Và nếu như đã so kết quả thì cũng nên giữ bình tĩnh và so kĩ một chút nếu không vô tình sẽ khiến bản thân sau này phải hối hận.

  

                                        Chơi xổ số cần lưu ý đến vé số của mình

Câu chuyện tự tay đốt tờ vé số trúng giải nhất của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải và chị Trần Thị Phi khiến nhiều người nghe vừa thương vừa buồn cười. Đồng thời, qua đó những người tham gia chơi xổ số cũng có những bài học cho riêng mình.

Vốn nghèo khó, làm công việc chân tay nên thu nhập cũng không được là bao. Dù vậy vợ chồng anh Hải cũng như bao người khác vẫn luôn có ước mơ được đổi đời, vì thế mỗi ngày anh Hải đều tham gia mua vé số cầu may.

Hai vợ chồng anh cùng nhau tham gia chơi và thay nhau so kết quả. Ngày hôm ấy, sau khi mua vé số về, anh đưa cho vợ so kết quả, còn mình thì đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, trở ra hỏi vợ có trúng không thì chị Phi – vợ anh nói rằng không trúng một giải nào.

Thở dài ngán ngẩm vì chơi đã lâu mà vẫn không trúng thưởng, còn vợ anh thì lạc quan hơn trêu anh “ông mua thì có bao giờ trúng được đâu”. Tức mình, anh mang tờ vé số ra sân châm lửa đốt.

Đợi ngọn lửa tàn, tờ vé số ban nãy thành tro bay tứ tung, anh Hải quay vào nhà giục vợ dọn cơm ăn. Lúc hai vợ chồng đang chuẩn bị bê mâm cơm ra thì thấy có người từ ngoài sân gọi với vào, giọng thở hắt không ra hơi. Anh Hải mới giật mình tưởng có chuyện gì vội vã chạy ra ngoài xem là ai.

Thì ra là người bán vé số quen mà anh vẫn mua hàng ngày, tờ vé số anh vừa đốt cũng là mua của người này. Hỏi có chuyện gì thì người này nói rằng hai tờ vé số anh mua hồi chiều trúng giải nhất, mỗi tờ được 30 triệu, vậy là anh trúng đến 60 triệu lận.

Hai vợ chồng nhìn nhau, tưởng người này đang nói đùa nên đều bảo là không hề trúng thưởng. Người bán vé số  https://steemit.com/@xosomienbacxsme   nghe thế còn bĩu môi dài rồi bảo chắc là do anh chị sợ phải gửi tiền “hoa hồng” cho người bán nên mới làm bộ bảo không trúng. Rồi người này nguây nguẩy đi về.

Còn hai vợ chồng lúc này mới tin lời nói của người bán vé số là thật. Họ thực sự đã trúng số, nhưng thật ngu ngốc là họ đã đốt tờ vé số ấy cách đây ít phút. Hai người hụt hẫng, như người mất hồn đi vào nhà chả buồn dọn cơm nữa. Các con ra gọi vào ăn cơm cũng không thấy bố mẹ có phản ứng gì.

  

                             Thẫn thờ khi tự mình đốt tờ vé số trúng thưởng

Trấn tĩnh lại, anh Hải đập vợ bảo ban nãy khi anh đốt, anh bỏ một tờ xuống đất để châm tờ kia, đang châm thì gió thổi tờ kia bay đi đâu mất. Giờ  phải đi tìm lại, còn nước còn tát. Thế là hai vợ chồng dắt theo các con, mỗi người một cây đèn ra ngoài đường tìm.

Anh chị còn huy động cả họ hàng, bà con lối xóm ra hỗ trợ. Cũng may, ông trời còn có mắt, sau vài giờ soi đèn rẽ từng nhánh cỏ anh chị cũng tìm lại được tờ vé số còn lại. Nhưng cứ nghĩ tới tờ vé số bị đốt anh chị lại không ngừng đau xót.

Bao năm cơ cực, cũng dè xẻn tiền để mua xổ số cầu may, vậy mà khi giấc mơ thành sự thật thì tự tay anh chị lại đốt nó thành đống tro tàn ngoài kia. Nghĩ đến đây thôi mà hai vợ chồng không sao cầm nổi nước mắt.

Câu chuyện của gia đình nghèo đốt tờ vé số trúng 30 triệu nhanh chóng nổi tiếng khắp cả một vùng, ai biết đến cũng đều thở dài tiếc thay cho đôi vợ chồng hiền lành, chất phác này. Cũng may còn gỡ gạc lại được tờ vé số còn lại nếu không không biết gia đình chị sẽ còn suy sụp đến mức nào nữa.

Cũng từ ngày tờ vé số  https://www.pinterest.com/xsmienbac/  trúng giải bị đốt, anh Hải vốn sức khỏe đã không tốt nay lại như một cú sốc khiến sức khỏe anh giảm rõ rệt. Mấy đêm liền không ngủ, ăn cũng không ngon miệng, anh gầy sọp hẳn đi. Nhìn chồng như thế chị cũng không dám nói nhiều vì nghĩ một phần cũng là do mình so số không cẩn thận nên chuyện mới đến nước này.

Vậy là ước mơ có tiền chữa bệnh, sửa lại ngôi nhà và cho các con đi học lại vẫn chưa được trở thành hiện thực, vẫn là một ước mơ xa xôi của anh chị. Không biết rằng cuộc đời của anh chị đến khi nào mới được sang trang mới. 

<p><strong>Bao năm cầu may, đến khi tr&uacute;ng số lại mang v&eacute; số đi đốt</strong></p> <p></p> <p>Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều lời nhắc nhở rằng một khi đ&atilde; tham gia chơi xổ số<span>&nbsp;</span><a href="https://www.scoop.it/topic/xsmb-kqxsmb-xstd-xshn-sxmb-ket-qua-xo-so-mien-bac-hom-nay-nhanh-nhat"><strong>XSMB truc tiep nhanh nhat</strong></a><span>&nbsp;</span>&nbsp;cầu may th&igrave; việc đầu ti&ecirc;n cần l&agrave;m đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; giữ v&eacute; số của m&igrave;nh một c&aacute;ch cẩn thận, đừng để mất hay r&aacute;ch, nếu kh&ocirc;ng nhỡ may n&oacute; l&agrave; v&eacute; số tr&uacute;ng thưởng th&igrave; v&ocirc; c&ugrave;ng tiếc nuối. V&agrave; nếu như đ&atilde; so kết quả th&igrave; cũng n&ecirc;n giữ b&igrave;nh tĩnh v&agrave; so kĩ một ch&uacute;t nếu kh&ocirc;ng v&ocirc; t&igrave;nh sẽ khiến bản th&acirc;n sau n&agrave;y phải hối hận.</p> <p></p> <p>&nbsp;&nbsp;<img src="https://i.pinimg.com/564x/51/d2/fb/51d2fb36500c74f8cb773900876d6054.jpg" border="0" alt="" data-cke-saved-src="https://i.pinimg.com/564x/51/d2/fb/51d2fb36500c74f8cb773900876d6054.jpg" /></p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chơi xổ số cần lưu &yacute; đến v&eacute; số của m&igrave;nh</em></p> <p></p> <p>C&acirc;u chuyện tự tay đốt tờ v&eacute; số tr&uacute;ng giải nhất của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải v&agrave; chị Trần Thị Phi khiến nhiều người nghe vừa thương vừa buồn cười. Đồng thời, qua đ&oacute; những người tham gia chơi xổ số cũng c&oacute; những b&agrave;i học cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</p> <p></p> <p>Vốn ngh&egrave;o kh&oacute;, l&agrave;m c&ocirc;ng việc ch&acirc;n tay n&ecirc;n thu nhập cũng kh&ocirc;ng được l&agrave; bao. D&ugrave; vậy vợ chồng anh Hải cũng như bao người kh&aacute;c vẫn lu&ocirc;n c&oacute; ước mơ được đổi đời, v&igrave; thế mỗi ng&agrave;y anh Hải đều tham gia mua v&eacute; số cầu may.</p> <p></p> <p>Hai vợ chồng anh c&ugrave;ng nhau tham gia chơi v&agrave; thay nhau so kết quả. Ng&agrave;y h&ocirc;m ấy, sau khi mua v&eacute; số về, anh đưa cho vợ so kết quả, c&ograve;n m&igrave;nh th&igrave; đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, trở ra hỏi vợ c&oacute; tr&uacute;ng kh&ocirc;ng th&igrave; chị Phi &ndash; vợ anh n&oacute;i rằng kh&ocirc;ng tr&uacute;ng một giải n&agrave;o.</p> <p></p> <p>Thở d&agrave;i ng&aacute;n ngẩm v&igrave; chơi đ&atilde; l&acirc;u m&agrave; vẫn kh&ocirc;ng tr&uacute;ng thưởng, c&ograve;n vợ anh th&igrave; lạc quan hơn tr&ecirc;u anh &ldquo;&ocirc;ng mua th&igrave; c&oacute; bao giờ tr&uacute;ng được đ&acirc;u&rdquo;. Tức m&igrave;nh, anh mang tờ v&eacute; số ra s&acirc;n ch&acirc;m lửa đốt.</p> <p></p> <p>Đợi ngọn lửa t&agrave;n, tờ v&eacute; số ban n&atilde;y th&agrave;nh tro bay tứ tung, anh Hải quay v&agrave;o nh&agrave; giục vợ dọn cơm ăn. L&uacute;c hai vợ chồng đang chuẩn bị b&ecirc; m&acirc;m cơm ra th&igrave; thấy c&oacute; người từ ngo&agrave;i s&acirc;n gọi với v&agrave;o, giọng thở hắt kh&ocirc;ng ra hơi. Anh Hải mới giật m&igrave;nh tưởng c&oacute; chuyện g&igrave; vội v&atilde; chạy ra ngo&agrave;i xem l&agrave; ai.</p> <p></p> <p>Th&igrave; ra l&agrave; người b&aacute;n v&eacute; số quen m&agrave; anh vẫn mua h&agrave;ng ng&agrave;y, tờ v&eacute; số anh vừa đốt cũng l&agrave; mua của người n&agrave;y. Hỏi c&oacute; chuyện g&igrave; th&igrave; người n&agrave;y n&oacute;i rằng hai tờ v&eacute; số anh mua hồi chiều tr&uacute;ng giải nhất, mỗi tờ được 30 triệu, vậy l&agrave; anh tr&uacute;ng đến 60 triệu lận.</p> <p></p> <p>Hai vợ chồng nh&igrave;n nhau, tưởng người n&agrave;y đang n&oacute;i đ&ugrave;a n&ecirc;n đều bảo l&agrave; kh&ocirc;ng hề tr&uacute;ng thưởng. Người b&aacute;n v&eacute; số &nbsp;<strong><a href="https://steemit.com/@xosomienbacxsme">https://steemit.com/@xosomienbacxsme</a><span>&nbsp;</span></strong>&nbsp;&nbsp;nghe thế c&ograve;n bĩu m&ocirc;i d&agrave;i rồi bảo chắc l&agrave; do anh chị sợ phải gửi tiền &ldquo;hoa hồng&rdquo; cho người b&aacute;n n&ecirc;n mới l&agrave;m bộ bảo kh&ocirc;ng tr&uacute;ng. Rồi người n&agrave;y ngu&acirc;y nguẩy đi về.</p> <p></p> <p>C&ograve;n hai vợ chồng l&uacute;c n&agrave;y mới tin lời n&oacute;i của người b&aacute;n v&eacute; số l&agrave; thật. Họ thực sự đ&atilde; tr&uacute;ng số, nhưng thật ngu ngốc l&agrave; họ đ&atilde; đốt tờ v&eacute; số ấy c&aacute;ch đ&acirc;y &iacute;t ph&uacute;t. Hai người hụt hẫng, như người mất hồn đi v&agrave;o nh&agrave; chả buồn dọn cơm nữa. C&aacute;c con ra gọi v&agrave;o ăn cơm cũng kh&ocirc;ng thấy bố mẹ c&oacute; phản ứng g&igrave;.</p> <p></p> <p>&nbsp;&nbsp;<img src="https://i.pinimg.com/564x/33/27/3d/33273dcf1321c5e8ac6cfd802a2bace2.jpg" border="0" alt="" data-cke-saved-src="https://i.pinimg.com/564x/33/27/3d/33273dcf1321c5e8ac6cfd802a2bace2.jpg" /></p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thẫn thờ khi tự m&igrave;nh đốt tờ v&eacute; số tr&uacute;ng thưởng</em></p> <p></p> <p>Trấn tĩnh lại, anh Hải đập vợ bảo ban n&atilde;y khi anh đốt, anh bỏ một tờ xuống đất để ch&acirc;m tờ kia, đang ch&acirc;m th&igrave; gi&oacute; thổi tờ kia bay đi đ&acirc;u mất. Giờ&nbsp; phải đi t&igrave;m lại, c&ograve;n nước c&ograve;n t&aacute;t. Thế l&agrave; hai vợ chồng dắt theo c&aacute;c con, mỗi người một c&acirc;y đ&egrave;n ra ngo&agrave;i đường t&igrave;m.</p> <p></p> <p>Anh chị c&ograve;n huy động cả họ h&agrave;ng, b&agrave; con lối x&oacute;m ra hỗ trợ. Cũng may, &ocirc;ng trời c&ograve;n c&oacute; mắt, sau v&agrave;i giờ soi đ&egrave;n rẽ từng nh&aacute;nh cỏ anh chị cũng t&igrave;m lại được tờ v&eacute; số c&ograve;n lại. Nhưng cứ nghĩ tới tờ v&eacute; số bị đốt anh chị lại kh&ocirc;ng ngừng đau x&oacute;t.</p> <p></p> <p>Bao năm cơ cực, cũng d&egrave; xẻn tiền để mua xổ số cầu may, vậy m&agrave; khi giấc mơ th&agrave;nh sự thật th&igrave; tự tay anh chị lại đốt n&oacute; th&agrave;nh đống tro t&agrave;n ngo&agrave;i kia. Nghĩ đến đ&acirc;y th&ocirc;i m&agrave; hai vợ chồng kh&ocirc;ng sao cầm nổi nước mắt.</p> <p>C&acirc;u chuyện của gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o đốt tờ v&eacute; số tr&uacute;ng 30 triệu nhanh ch&oacute;ng nổi tiếng khắp cả một v&ugrave;ng, ai biết đến cũng đều thở d&agrave;i tiếc thay cho đ&ocirc;i vợ chồng hiền l&agrave;nh, chất ph&aacute;c n&agrave;y. Cũng may c&ograve;n gỡ gạc lại được tờ v&eacute; số c&ograve;n lại nếu kh&ocirc;ng kh&ocirc;ng biết gia đ&igrave;nh chị sẽ c&ograve;n suy sụp đến mức n&agrave;o nữa.</p> <p></p> <p>Cũng từ ng&agrave;y tờ v&eacute; số&nbsp;<span> <strong><a href="https://www.pinterest.com/xsmienbac/">https://www.pinterest.com/xsmienbac/</a></strong></span><strong><span>&nbsp;</span></strong>&nbsp;tr&uacute;ng giải bị đốt, anh Hải vốn sức khỏe đ&atilde; kh&ocirc;ng tốt nay lại như một c&uacute; sốc khiến sức khỏe anh giảm r&otilde; rệt. Mấy đ&ecirc;m liền kh&ocirc;ng ngủ, ăn cũng kh&ocirc;ng ngon miệng, anh gầy sọp hẳn đi. Nh&igrave;n chồng như thế chị cũng kh&ocirc;ng d&aacute;m n&oacute;i nhiều v&igrave; nghĩ một phần cũng l&agrave; do m&igrave;nh so số kh&ocirc;ng cẩn thận n&ecirc;n chuyện mới đến nước n&agrave;y.</p> <p></p> <p>Vậy l&agrave; ước mơ c&oacute; tiền chữa bệnh, sửa lại ng&ocirc;i nh&agrave; v&agrave; cho c&aacute;c con đi học lại vẫn chưa được trở th&agrave;nh hiện thực, vẫn l&agrave; một ước mơ xa x&ocirc;i của anh chị. Kh&ocirc;ng biết rằng cuộc đời của anh chị đến khi n&agrave;o mới được sang trang mới.&nbsp;</p>
Sign in to join this conversation.
No Label
No Milestone
No Assignees
1 Participants
Due Date

No due date set.

Dependencies

This issue currently doesn't have any dependencies.

Loading…
Cancel
Save
There is no content yet.