vn-rom vn-rom1
  • USA
  • https://vn-rom.net/rom-va-bypass-frp-samsung-galaxy-a21s/
  • Đối với Samsung Galaxy A21s, bạn có thể tìm kiếm và tải về ROM Stock/Full tương ứng với mã model SM-A217 từ trang web chính thức của Samsung hoặc các diễn đàn công nghệ uy tín.
  • Joined on Mar 23, 2024